WŁASNA ELEKTROWNIA SŁONECZNA TO BARDZO DOBRA INWESTYCJA


Posiadając fotowoltaikę i rozliczając się jako prosument w systemie opustów - net-metering (dotyczy instalacji zgłoszonych do 31.03.2022) w pierwszej kolejności produkowany prąd jest kierowany do domowych odbiorników, dzięki czemu nie musimy pobierać energii z sieci, a rachunki za prąd zostaną obniżone do opłat stałych...

SZYBKI ZWROT INWESTYCJI

Inwestycja taka zwróci się po 6 – 8 latach, w zależności od wielkości instalacji.
Inwestycja ta jest także nie wrażliwa na inflację i wszelkie kryzysy, ponieważ prąd zawsze będzie potrzebny, a jego cena po prostu nie maleje.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Własna elektrownia wspaniale współgra z urządzeniami domowymi takimi jak:
  • klimatyzacja,
  • kuchenka indukcyjna,
  • bojler,
  • grzejniki olejowe,
  • maty grzewcze,
  • i innymi urządzeniami wymagającymi dużych nakładów energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej o procesie realizacyjnym

NET-BILLING - nowy system rozliczania

dotyczy instalacji zgłoszonych od 01.04.2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi dalszy, zrównoważony rozwój prosumentyzmu w Polsce. Mając na względzie prawa nabyte, dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat. Natomiast, system net-billingu będzie dotyczyć nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 r. 

Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju

– podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

System net-billingu jest dla prosumenta równie prostym i nieabsorbującym czasowo mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący obecnie system opustów. Obliczanie wartości nadwyżki energii na koncie prosumenta będzie realizował operator w oparciu o algorytm wynikający z przepisów ustawy. Rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości - jak obecnie, energii elektrycznej, i będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Podstawowym celem net-billingu jest obniżenie rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta.

Nowe rozwiązania wdrażają przepisy UE obowiązujące państwa członkowskie w tym zakresie. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (tzw. dyrektywa rynkowa), wszyscy uczestnicy rynku energii, w tym prosumenci, muszą ponosić opłaty sieciowe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) przewiduje obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii. System net-billingu wprowadza te rozwiązania w życie.

System net-billingu będzie stanowił zachętę dla prosumentów do większej autokonsumpcji energii. Nowoczesny prosument, to aktywny uczestnik rynku energii, który korzysta z urządzeń służących do magazynowania i zarządzania energią w gospodarstwie domowym, ale również reaguje na bodźce cenowe w celu optymalizacji wysokości swoich rachunków.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza także pojęcie prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Dzięki wprowadzonym zmianom prosumentami będzie mogło zostać blisko 14 mln nowych gospodarstw domowych.

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing---od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow
2. https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing

Zobacz materiał portalu GLOBEnergia

Biuro Kontakt

+48 796 025 474

biuro@tarwat.pl


Adres

Bolesława Śmiałego 3
33-100 Tarnów


Dane firmy

NIP 9930674826
REGON 385030497
KRS 0000817934

Biuro czynne w godzinach


Poniedziałek 8:00 - 20:00
Wtorek 8:00 - 20:00
Środa 8:00 - 20:00
Czwartek 8:00 - 20:00
Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 16:00

Biuro Kontakt

Click or drag a file to this area to upload.

Call Now Button

Ciasteczka/Cookies Więcej informacji

Ta strona używa plików cookies aby zagwarantować poprawne działanie strony. Więcej o cookies dowiesz się w Polityce prywatności.

Zamknij