DLACZEGO TO SIĘ OPŁACA?

Dzięki systemowi opustów nadwyżkę wyprodukowanej energii można odebrać zimą.

Jeżeli większość zapotrzebowania energetycznego firmy przypada na godziny dzienne to prawidłowo dobrana instalacja, poza wytworzeniem energii na mniej nasłonecznione miesiące pokryje także bieżące zapotrzebowanie, dzięki czemu nie tracimy na systemie opustów.

KORZYŚCI:
  • Dużo mniejsze koszty zużycia bieżącej energii elektrycznej.
  • Mniejsza wrażliwość na rosnące ceny energii elektrycznej.
  • Zwrot inwestycji w kilka lat (coroczne podwyżki cen prądu przyśpieszają czas zwrotu inwestycji).

NET-METERING - system opustów

System rozliczeń obowiązujący mikroinstalacje zgłoszone do 31.03.2022 r.

W myśl ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii) prosumentami mogą zostać, poza osobami indywidualnymi, także mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii (w mikroinstalacji do mocy 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

System opustów – jest to obowiązujący w Polsce system rozliczania energii dla mikroinstalacji (do 50 kWp).

Cała nadprodukcja (energia przekazana do sieci po zaspokojeniu zapotrzebowania wszystkich odbiorników) jest przekazywana do sieci służącej jako rodzaj magazynu energii. W ramach systemu opustów mamy rok na wykorzystanie 80% lub 70% przekazanej do sieci energii, a pozostałe 20% lub 30% przechodzi na rzecz zakładu energetycznego w ramach magazynowania. (W wypadku instalacji, gdzie moc modułów przekracza 10 kWp do wykorzystania pozostaje 70% energii przekazanej do sieci).


Od 2016 r. w Polsce obowiązywał system opustów, czyli sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci i energii wyprodukowanej z mikroinstalacji. Takie rozliczenie dokonywane jest za okres 1 roku lub krócej, w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii.

Przedsiębiorcy, którzy z tego systemu mogli korzystać, zaliczali się najczęściej do drugiego przedziału, czyli tracili 30% nadwyżek energii oddanej do sieci. System opustów zagwarantowany jest na 15 lat w momencie zgłoszenia mikroinstalacji do sieci do końca marca 2022 r.

NET-BILLING

System rozliczeń obowiązujący mikroinstalacje zgłoszone od 01.04.2022 r.

W nowym systemie rozliczeń – net-billingu, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup pobranej z sieci energii i sprzedaż nadwyżki energii wprowadzonej do sieci. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

Prosument będzie miał odrębne konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii. Konto będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Wartość środków należna prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci będzie tzw. depozytem prosumenckim. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Wykorzystanie depozytu prosumenckiego będzie możliwe w okresie 12 m-cy kalendarzowych, a jeśli nie zostanie on w całości wykorzystany, to pozostała część zostanie zwrócona prosumentowi do końca 13 mc-a rozliczeniowego. Zwrotowi będzie mogło podlegać do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, ze względu na przepisy dot. pomocy publicznej. Jest to zabezpieczenie przed przewymiarowaniem instalacji.

Przedsiębiorca może negocjować!

dwie główne możliwości rozliczania pobranej i wprowadzonej do sieci energii przez przedsiębiorcę. Pierwszym z nich jest stała cena. Przedsiębiorca może wynegocjować stałe ceny, po których będzie sprzedawał energię spółce obrotu i ceny, po których będzie kupował energię pobieraną z sieci. Takie ceny będą obowiązywały przez dany okres (najczęściej rok kalendarzowy). Drugim sposobem jest pełne rozliczanie się w oparciu o ceny godzinowe z Towarowej Giełdy Energii. To oznacza, że przedsiębiorca może zarówno kupować energię po cenach godzinowych RDN, jak i ją po nich sprzedawać.

  • Jeśli przedsiębiorca chce być prosumentem i korzystać z ustawowego systemu rozliczeń, przez 15 lat będzie mógł korzystać z net-billingu,
  • Jeśli nie chce być prosumentem, może wynegocjować ze spółką obrotu stałe ceny, po których będzie kupował i sprzedawał energię w danym roku i taką umowę odnawiać lub rozliczać się w oparciu o godzinowe ceny giełdowe RDN zarówno w sprzedaży jak i kupnie energii.

Źródło: https://globenergia.pl/fotowoltaika-w-firmie-net-billing-czy-negocjacje/

Zobacz materiał portalu GLOBEnergia

Biuro Kontakt

+48 796 025 474

biuro@tarwat.pl


Adres

Bolesława Śmiałego 3
33-100 Tarnów


Dane firmy

NIP 9930674826
REGON 385030497
KRS 0000817934

Biuro czynne w godzinach


Poniedziałek 8:00 - 20:00
Wtorek 8:00 - 20:00
Środa 8:00 - 20:00
Czwartek 8:00 - 20:00
Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 16:00

Biuro Kontakt

Click or drag a file to this area to upload.

Call Now Button

Ciasteczka/Cookies Więcej informacji

Ta strona używa plików cookies aby zagwarantować poprawne działanie strony. Więcej o cookies dowiesz się w Polityce prywatności.

Zamknij