Każdy rolnik, tak samo jak klient indywidualny albo mała/średnia firma może być prosumentem korzystającym z systemu opustów (dot. instalacji zgłoszonych do 31.03.2022), a także odliczyć 25% kosztów instalacji od podatku rolnego.

Korzyści dla rolników:
Rolnik oraz hodowca, który wybudował instalację fotowoltaiczną, może skorzystać z prawa do 25% ulgi inwestycyjnej obniżającej podatek rolny. Ulga rozliczana jest do 15 lat od należnego podatku rolnego.

  • Dzięki systemowi opustów (dot. instalacji zgłoszonych do 31.03.2022) nadwyżkę wyprodukowanej energii można odebrać zimą.
  • Jeżeli większość zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa przypada na godziny dzienne to prawidłowo dobrana instalacja, poza wytworzeniem energii na mniej nasłonecznione miesiące pokryje także bieżące zapotrzebowanie, dzięki czemu nie tracimy na systemie opustów.
  • Mniejsze koszty zużycia bieżącej energii elektrycznej.
  • Mniejsza wrażliwość na rosnące ceny energii elektrycznej.
  • Zwrot inwestycji w kilka lat (coroczne podwyżki cen prądu przyśpieszają czas zwrotu inwestycji).
System opustów – jest to system rozliczania energii dla mikroinstalacji (do 50 kWp) zgłoszonych do 31.03.2022. Instalacje zgłoszone od 01.04.2022 obowiązuje net-billing.
Cała nadprodukcja w systemie opustów (energia przekazana do sieci, po zaspokojeniu zapotrzebowania wszystkich odbiorników) jest przekazywana do sieci służącej za rodzaj magazynu energii. W ramach systemu opustów mamy rok na wykorzystanie 80% lub 70% przekazanej do sieci energii, a pozostałe 20% lub 30% przechodzi na rzecz zakładu energetycznego w ramach magazynowania. (W wypadku instalacji, gdzie moc modułów przekracza 10 kWp do wykorzystania pozostaje 70% energii przekazanej do sieci).

NET-BILLING

System rozliczeń obowiązujący mikroinstalacje zgłoszone od 01.04.2022 r.

W nowym systemie rozliczeń – net-billingu, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup pobranej z sieci energii i sprzedaż nadwyżki energii wprowadzonej do sieci. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

Prosument będzie miał odrębne konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii. Konto będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Wartość środków należna prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci będzie tzw. depozytem prosumenckim. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Wykorzystanie depozytu prosumenckiego będzie możliwe w okresie 12 m-cy kalendarzowych, a jeśli nie zostanie on w całości wykorzystany, to pozostała część zostanie zwrócona prosumentowi do końca 13 mc-a rozliczeniowego. Zwrotowi będzie mogło podlegać do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, ze względu na przepisy dot. pomocy publicznej. Jest to zabezpieczenie przed przewymiarowaniem instalacji.

Źródło: https://globenergia.pl/fotowoltaika-w-firmie-net-billing-czy-negocjacje/

Biuro Kontakt

+48 796 025 474

biuro@tarwat.pl


Adres

Bolesława Śmiałego 3
33-100 Tarnów


Dane firmy

NIP 9930674826
REGON 385030497
KRS 0000817934

Biuro czynne w godzinach


Poniedziałek 8:00 - 20:00
Wtorek 8:00 - 20:00
Środa 8:00 - 20:00
Czwartek 8:00 - 20:00
Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 16:00

Biuro Kontakt

Click or drag a file to this area to upload.

Call Now Button

Ciasteczka/Cookies Więcej informacji

Ta strona używa plików cookies aby zagwarantować poprawne działanie strony. Więcej o cookies dowiesz się w Polityce prywatności.

Zamknij