Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu...

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie przysługuje dla wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Oficjalna strona programu Czyste Powietrze