Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa w naszym zmieniającym się klimacie jest coraz częściej wyborem zdroworozsądkowym, ponieważ konieczność jej stosowania nie zawsze wynika z projektu budynku.

Oprócz prawa budowlanego, rozporządzeń, ustaw i obowiązujących norm, jest jeszcze jedna instytucja, która może i bardzo często od Ciebie wymaga posiadania ochrony odgromowej, czyli Ubezpieczyciel Twojego domu, a informację o tym wymogu znajdziesz w OWU (Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia).

Zgodnie z ustawą prawo budowlane wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą być wyposażone w instalację odgromową.

Drugą grupą są budynki, w projekcie których jest przewidziana instalacja odgromowa. Mogą być to domy jednorodzinne jak i budynki gospodarcze. Projektant dokonujący oceny ryzyka danego budynku może wskazać konieczność montażu piorunochronu.

Wielu osobom wydaje się, że zadaniem instalacji odgromowych jest jedynie ochrona budynku przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Jest to prawda, ale niepełna, ponieważ skutkami uderzenia pioruna w pobliżu chronionego obiektu są powstające wyładowania, które indukują, innymi słowy dochodzi do zwiększenia potencjału elektrycznego mogącego skutkować spaleniem się części urządzeń w naszej instalacji. Najczęstszymi szkodami wynikającymi z uderzenia pioruna nie są szkody, kiedy występuje uderzenie pioruna bezpośrednie, a właśnie te, które powstają wskutek ładunków wyindukowanych. Instalacje odgromowe mają za zadanie także przed takimi szkodami chronić nasze instalacje elektryczne.

Budowa instalacji odgromowej jest stosunkowo prosta. W każdej instalacji odgromowej znajdziemy określoną liczbę przewodów odprowadzających.

W najwyższym punkcie budynku takim jak kominy, anteny, elementy metalowe wystające stosuje się iglice mające uchronić te elementy przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, które może skutkować poważnym uszkodzeniem, dachu, kominów itd., a w najgorszym wypadku nawet pożarem.

Ładunki, które zbiorą się na instalacji są odprowadzane do ziemi najczęściej do uziemienia budynku (otok lub fundamentowe) lub uziomów wykonanych osobno dla każdego zwodu przy użyciu "szpil" ze stali ocynkowanej.

W budynkach wielkopowierzchniowych jest taka różnica, że tam przewodami uziemiającymi jest często cały dach, a także elementy konstrukcyjne jak dźwigary metalowe, stalowe słupy nośne, a nawet część metalowych rurociągów wodnych.

Wspomniana szpilka lub połączenie uziemienia, gdzie schodzi przewód odprowadzający jest wykonane przy pomocy połączenia śrubowego przewodu odprowadzającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy każdej kontroli można odkręcić dany uziom i dokonać pomiaru rezystancji uziomu.

Wynik tego pomiaru powinien być regularnie kontrolowany, najczęściej co 4 lata, chyba że projekt stanowi inaczej.

W każdym budynku, w którym jest instalacja odgromowa (z ang. lightning protection system) konieczna jest kontrola instalacji ze względów bezpieczeństwa domów i ich mieszkańców.

Najczęściej takie kontrole przeprowadza się na końcu sezonu burzowego, ale powinno się to robić także po każdym zidentyfikowanym uderzeniu pioruna w nasz piorunochron na dachu.

Dlaczego? Ponieważ wartość prądu piorunowego może być bardzo różna, ładunek elektryczny nigdy nie ma takiej samej wartości i należy sprawdzać czy elementy instalacji odgromowej nie zostały uszkodzone.

Na pewno dużo osób szukających informacji i wpisując w wyszukiwarki "instalacja piorunochronu" trafiła na tzw. piorunochron aktywny. Takiego rozwiązania Państwo u nas nie znajdziecie. Na pewno nie każdy ubezpieczyciel uzna to rozwiązanie za skuteczne choćby z faktu, że najczęściej występuje tam jeden przewód odprowadzający, ma on "ściągać wyładowania", choć w normalnej instalacji ładunek jest rozprowadzany za pomocą układu zwodów. Także w świetle prawa sytuacja rozwiązań aktywnych nie jest jasna, więc jeżeli takie rozwiązanie Państwa interesuje, niestety nie pomożemy.

Uprzedzając pytania, tak wiemy, że można to kupić, ale nie chcemy brać odpowiedzialności związanej z jego stosowaniem.

Każda instalacja jest wyceniana oddzielnie i bardzo indywidualnie z konieczności sprawdzenia czy jest możliwość mocowania do ścian budynku, czy może trzeba wykonywać naciągi? Czy w strefie ochrony na dachu jest instalacja TV lub internetowa. Czy na dachu da się zachować odstępy separacyjne?

Projekt instalacji, jeżeli nie został dołączony do projektu budynku można także zamówić. Będzie on sporządzony przez projektanta z uprawnieniami, który określi odstępy separacyjne, strefę ochrony i inne ważne parametry, które są podstawą do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej.

Przesyłając do nas zapytanie o cenę prosimy o podanie następujących inforamcji:

  1. Pinezka Google z lokalizacją obiektu, który ma być chroniony.
  2. Zdjęcia tegoż obiektu/budynku.
  3. Zdjęcia otoczenia budynku.
  4. Informację, czy istnieje projekt instalacji odgromowej.
  5. Informację, jaki jest grunt w miejscu planowanej instalacji?

Czas oczekiwania jest uzależniony od dokładności przekazanych informacji.

Twój ubezpieczyciel wymaga od Cebie instalacji ochrony odgromowej?
Napisz do Nas, doradzimy i w razie potrzeby zaprojektujemy Twoją instalację odgromową.

Wykonujemy również przeglądy okresowe instalacji odgromowych.

Koszt instalacji zależny jest od projektu.

Zachęcamy do kontaktu celem wyceny indywidualnej.