Ulga termomodernizacyjna

W 2023 ciągle obowiązuje ulga termomodernizacyjna, z której mogą skorzystać wszystkie osoby płacące podatek na zasadach ogólnych.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł.

Ulga pozwala odliczyć od dochodu do 53.000 zł wydatków poniesionych na modernizację budynku poprawiającą jego właściwości energetyczne, a także całkowitą lub częściową wymianę źródła zasilnia, czyli np. montaż instalacji fotowoltaicznej, czy pompy ciepła.

Oznacza to, że od poniesionych kosztów można odliczyć – w zależności od progu podatkowego – co najmniej 17% wartości inwestycji.

Oczywiście. Warto pamiętać, że ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, czy gruncie, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. Na rozliczenie mamy aż 6 lat! W większości przypadków dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to odliczenie podatku wg skali podatkowej od kwoty jaką zapłaciliśmy za instalację, pomniejszonej o dotację Mój Prąd.

Dlaczego polski system podatkowy premiuje właścicieli budynków, którzy zdecydowali się je ocieplić? Badania mówią, że co roku w Polsce straty energii wynikające z nieefektywnego budownictwa przekraczają aż 10 mld złotych. Termomodernizacja pozwala na znaczne ograniczenia strat energii wykorzystanej do ogrzania domu, jest więc działaniem korzystnym nie tylko dla portfela gospodarzy, ale i dla środowiska. Pomaga ograniczyć zużycie energii i emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 roku, płatnicy podatku PIT mogą odliczyć od dochodu w ciągu 3 lat nawet 53 tys. zł. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, nie przysługuje ona natomiast posiadaczom budynku bez prawa własności. Przepis dotyczy istniejącego (nie nowo budowanego) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej. W budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy, którego powierzchnia nie stanowi więcej niż 30% całości.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, m.in:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na nazwisko właściciela lub współwłaściciela budynku, który zamierza starać się o zwrot podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży, który został określony na fakturze VAT lub, jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne powinno zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, jednak w sytuacji, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, może on dokonać odliczeń w ciągu 6 kolejnych lat (licząc od końca roku dochodowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Tak, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu Czyste Powietrze. Od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Od dochodu podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.

Szczegółowe informacje:

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Dowiedz się więcej o uldze termomodernizacyjnej na portalu podatkowym